KOMPONEO

...komponowanie usług informatycznych

Wszystko powinno być tak proste jak to możliwe, ale nie prostsze...

Albert Einstein

  Realizując projekty z zastosowaniem procesów biznesowych wykorzystujemy standard BPMM (Business Process Maturity Model) organizacji OMG (Object Management Group) do analizowania dojrzałości procesowej firm i organizacji.