KOMPONEO

...komponowanie usług informatycznych

Wszystko powinno być tak proste jak to możliwe, ale nie prostsze...

Albert Einstein

Realizując projekty z zastowaniem procesów biznesowych wykorzystujemy standard BPMM (Business Process Maturity Model) organizacji OMG (Object Management Group) do analizowania dojrzałości procesowej firm i organizacji.

 Korzystamy z doświadczeń APQC (American Productivity and Quality Center) w zakresie tworzenia architektury procesów biznesowych, modeli referencyjnych procesów w różnych branżach.